VIDEO
TIN TỨC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TỶ GIÁ

Bột cá biển 60% đạm xuất khẩu

Mã sản phẩm : BCB60XK

Bột cá biển 65% đạm

Mã sản phẩm : BCB65

Bột cá biển 55% đạm

Mã sản phẩm : BCB55

Bột cá biển 50% đạm

Mã sản phẩm : BCB50

Bột cá biển 50% đạm

Mã sản phẩm : BCB50

Bột cá biển 55% đạm

Mã sản phẩm : BCB55

Bột cá biển 60% đạm

Mã sản phẩm : BCB60

Bột cá biển 65% đạm

Mã sản phẩm : BCB65

Bột cá biển 68% đạm

Mã sản phẩm : BCB68

Bột cá biển Quảng Nam 60% đạm

Mã sản phẩm : BCBQN60

Bột cá biển Đà Nẵng 55% đạm

Mã sản phẩm : BCBDN55

Bột cá biển Đà Nẵng 50% đạm

Mã sản phẩm : BCBDN50

Bột cá biển Kiên Giang 50% đạm

Mã sản phẩm : BCBKG50

Dầu cá Peru

Mã sản phẩm : DCPR

Bột cá ngừ 65 - 67% Đạm

Mã sản phẩm : BCN

Dầu cá Ngừ thô min 25% DHA

Mã sản phẩm : DCNT